Гражданска отговорност – застраховката за всеки автомобилист

Гражданска отговорност – застраховката за всеки автомобилист

Гражданската отговорност е вид задължителна застраховка за скутери . Според самия текст на гражданската отговорност, компанията, с която сключваме застраховката се задължава да плати , сума за щети , извършени от застрахования на други превозни средства . Застрахователната сума на гражданската отговорност обхваща както реални, така и психологически повреди или пренебрегване на задълженията на този, който е застрахован .

Защо трябва гражданската отговорност?

– по изразено желание за подписване и на двете застраховки [гражданска отговорност и инцидент на пътниците в леката кола ] имате спокойствие, че освен отговорността за виновни причинени вреди на други лица , при произшествие ще бъдат обезщетени водача и всички пътници в застрахованото моторно превозно средство ;

– възможност за изготвяне в реално време, посредством онлайн платформа за изготвяне и подписване на удостоверение за гражданска отговорност;

– възможност за доставка на вашата застраховката гражданска отговорност на посочен от заявителя адрес;

– възможност за преглед на увреденото превозно средство, със застраховка гражданска отговорност, на адрес записан от клиента.

Какви са условията за купуване на гражданска отговорност?

Документът на гражданска отговорност се сключва за падеж от една година от датата на издаване на документа . Стойността на гражданската отговорност може да се изплати наведнъж, на разсрочено плащане от 2 или 4 вноски.

Оферта за  гражданска отговорност 1
Оферта за гражданска отговорност

Какво прави гражданската отговорност е необходима в България ?

Употребата на различни моторни средства носи със себе си различни ситуации , които се създават на пътя. Във връзка с това законодателят на територията на България разпорежда всички водачи на моторни превозни средства да имат на разположение с платена гражданска отговорност. Тази застраховка – гражданска отговорност се прилага навсякъде по света, като във всяка държава може да забележите разлики и да вписва разнообразие точки . В нашата страна , всички автомобили , регистрирани в рамките на страната и се използват редовно, са задължен да притежават заплатена застраховка гражданска отговорност.

Какво трябва да знаете за застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ компонент от гражданската отговорност?

„Злополука на лицата в превозните средства“ е доброволна застраховка, която Ви оферираме като притурка към гражданската отговорност. Предназначението на тази застраховка е да осигури на шофьора на автомобила спокойствие при произшествия по време на пътуване , които да са рискови за вашия живот . Тъй като гражданската отговорност гарантира събития само за 3-ти лица, т.е. всеки пътник в моторното превозно средство , като изключваме шофьора, застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ е вашата протекция по време на пътуване . Застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“, за разлика от гражданската отговорност, е валидна във всяка страна и се закупува допълнително и при ваше желание.

Перфектната  гражданска отговорност 2
Перфектната гражданска отговорност

Кой може да си направи гражданска отговорност?

Гражданската отговорност може да се сключи както от граждани , така и от името на фирма . Плюс това, гражданската отговорност има възможност да бъде избрана самостоятелно или съвместно с доброволна застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“.

Гражданска отговорност за занемарени леки коли

Според Кодекса за застраховането, гражданската отговорност е необходима за всички превозни средства, вписани в България и не са отписани от движение. Това важи и за тези , които не шофират моторните превозни средства , но все още съхраняват регистрационния номер и талоните . Тези автомобили отново е редно да разполагат с налична застраховка гражданска отговорност. Така, че нашият екип ви препоръчваме да не изоставяте всички детайли , защото пренебрегването и неизпълнението на Кодекса за застраховането поражда недоразумения . Съобразно Кодекса, шофьорите на моторни превозни средства , които нямат валидна задължителната гражданска отговорност, може да се наложи да си платят . Стойността на сакции, за липсата на гражданска отговорност могат да варират от 400 до 600 лева за физически лица, а за юридически – от 2000 до 5000 лева.

Изгодна  гражданска отговорност 3
Изгодна гражданска отговорност

Развитие на застрахователните брокери , които продават гражданска отговорност

Необходимостта от застраховки – гражданска отговорност дава основата за предоставянето ѝ от огромно разнообразие нови фирми и брокери . При избирането на този тип застраховка, важно е да сте внимателни и да заложите увереността , бранда и отличното обслужване на на вашата бъдеща застрахователна агенция. Именно затова ние ви даваме авторитет и професионализъм , за да сме вашият сигурен приятел за застраховката гражданска отговорност на вашия автомобил .

Подберете доверен партньор за вашата застраховка гражданска отговорност

Подберете нашата застраховка гражданска отговорност, за да сте сигурни за вашето здраве и това на семейството ви . Нашата компания е доверен приятел на водачите в България , като нашите застраховки гражданска отговорност са гаранция за надеждност на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, прегледайте и:

Изгодна  гражданска отговорност 4
Изгодна гражданска отговорност
Избери сега  гражданска отговорност 5
Избери сега гражданска отговорност
Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 6
Най-добрите оферти за гражданска отговорност
Избери твоята гражданска отговорност 7
Избери твоята гражданска отговорност
Открий най-добрата  гражданска отговорност 8
Открий най-добрата гражданска отговорност
Открий най-добрата  гражданска отговорност 9
Открий най-добрата гражданска отговорност

Защо трябва гражданската отговорност?
Какви са условията за купуване на гражданска отговорност?
Какво прави гражданската отговорност е необходима в България ?
Какво трябва да знаете за застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ компонент от гражданската отговорност?
Кой може да си направи гражданска отговорност?
Гражданска отговорност за занемарени леки коли
Развитие на застрахователните брокери , които продават гражданска отговорност
Подберете доверен партньор за вашата застраховка гражданска отговорност